kr.300 som passer til 10 personer
kr.150 som passer til 5 personer.