kr.300 som passer til 10 personer
kr.240 som passer til 8 personer.